Einride vill revolutionera vägtransporterna – och Google Cloud är reskamrat