EKN:s och SEK:s nyinrättade klimatråd ”det första av sitt slag i världen”