”Elektrifierade fordon kommer stegvis att kannibalisera förbränningsmotorn”