Elon Musks satellitinternettjänst lämnar betastadiet i oktober