Elräkningen i december uppemot 4 000 kronor dyrare