En farlig vänstersväng som kommer att stå Sverige dyrt