En laser riktad mot ett nyckelhål kan se objekt i rum