En svensk VTOL ””Mycket av persontrafiken om tio år kommer att ske i luften”