En trailer med solpaneler kortar elbussens laddtid