Eric Strand: ”Den monetära inflationen driver guld- och silverpriset framöver”