Etiskt att använda stulna data för forskning – om riskerna kan hanteras