EU kraftsamlar för att skapa en europeisk chippindustri