EU-ministrar enas kring nya regler för digitala jättar