EU vill göra kryptovaluta-transaktioner mer spårbara