Experten: ”Att bygga nyckelpersoners varumärken gynnar affären”