Facebook har utvecklat en egen komprimeringsteknik