Fem kvantbitar tar plats i första kommersiella kvantprocessorn