FI: Uppemot 60 procent fler prospektansökningar under första halvåret 2021