Filmarbetare vill förbjuda riktiga skjutvapen i filmer