Finansinspektionen skriver av utredning av Swedbank