Fler falska komponenter till följd av globala chippbristen