Flera år gammalt – men Android 10 är fortfarande vanligast