Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination från 12 år