Folksam: ”Vi kan göra större nytta genom att stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxidutsläpp”