Förbud att koka vissa djur levande på ingång i Storbritannien