Före detta sektmedlem svarar på frågor från internet