Företagen går från överlevnad till tillväxt – då ökar it-investeringarna