Försäkringkostnaden för ryska statspapper visar 99 procent risk för default