Forskare: 18 av 31 av jordens ”livstecken” är rekorddåliga