Första testerna – tillverka plastråvara av jordbruksrester