Förstärkaren får plats på ett chip – kan ge laserkommunikation med Mars