Förundersökning mot Nord Fondkommissions företrädare nedlagd