Förvärv ger raka rör för fortsatt underjordisk expansion