Fossil från tidigare okänd djurart hittad i Kanada