”Fredagspanelen 233: RTX 3080 12 GB, Sonos äger Google och bränd kretsindustri”