Frida Bratt: ”Reddit-haussen kring Gamestop fångar samtiden på så många plan”