”Gärna mer forskning – men näringslivets behov måste styra”