”Genesta tar in 1,5 miljarder i första stängningen”