Google Cloud stuvar om i ledningen – i jakten på AWS och Microsoft