Google-konkurrenter kräver EU-reglering för valet av sökmotor