Hackare stal 5 miljarder – vill lämna tillbaka pengarna