Hackare utnyttjar allvarlig sårbarhet i Windows Installer