Hälften av arbetskraftsinvandrarna får åka hem om lönekraven höjs