”Halveringstiden på kunskap är i dag nere på fem år”