Handelsbanken redovisar ”det bästa halvårsresultatet och kvartalsresultatet någonsin”