Haverikommissionen varnar för takras: Människor kan omkomma