Hejmo: ”Nu är vi redo att utmana den svenska bolånebranschen”