Hogia tar in Iver – som ska samköra transportprodukterna