Hoist Finance: ”Vi behöver fokusera och förbättra verksamheten”