”HPE i mål med nya strategin – ””vi ska vara ett alternativ till det publika molnet”””